Eylül 2021

Sarmal Gazetecilik

Dijital eğitime kayıt ol

Dijital oturum tarihi:

13-20 Eylül 2021

“Sarmal Gazetecilik” olarak birleştirdiğim ve belirli parçalar üzerinden kurguladığım Yaratıcı Gazetecilik modeli; Bütünsel Gazetecilik konseptinin üretime aktarılmış tarifini oluşturuyor. Gazetecilerin salt gerçeğe odaklanmak yerine, gerçeği anlam içerisinde sunma; anlam odaklı hikâyeler yaratmasına ortam hazırlayacak bir içerik mimarisini tanımlayan Sarmal Gazetecilik; gazetecilikteki esnek uzmanlaşmanın ve tasarım gruplarıyla-editörlerin birleşimine odaklanan bir modeli de içerisinde barındırıyor.  

Bir içerik mimarisi modeli

SARMAL GAZETECİLİK

kapak.jpg

Kavramsal çerçeve ve ayrıntı için içeriği okuyun

Dijital oturumdan neleri öğrenebilirsiniz?

Untitled-1.png

13.09.2021

20.09.2021

17.30 - 19.30

  • Premium içerik stüdyolarının yaptığı gibi içerik üretirken dijital teoriyi ve pratiği birleştirme noktasında temel nitelikleri ve bir gazetecinin farkında olması gereken yaratıcı unsurları

  • Bütünsel gazeteciliğin temel prensipleri ve kavramsal çerçevesi

  • Bütünsel gazetecilikte kafa-el emeğini birleştiren teknikleri tanıma

  • Gazetecilikte esnek uzmanlaşma

  • Yaratıcı gazeteciliğin dijital ekonomisi

  • Sarmal gazeteciliğin mikro çalışma düzeneğindeki yeri

  • Sarmal gazeteciliğin platform içi eğitimi

  • Sarmal gazetecilikte tasarım ve gazetecilik gruplarını birleştirme

  • Sarmal gazetecilikte yaratıcı üretim için içerik mimarisi oluşturma

  • Sarmal gazetecilik ve toplulukta kümülatif etki oluşturma

 

Dijital eğitime kayıt olun